توسعه سامانه های رایانه ای سما توس

اخبار و مقالات سماتوس

10 دلیل متداول عدم موفقیت است...

1-عدم توجه به نیاز بازار

2-عدم مهارت لازم برای تجارت - در بنیانگذاران و تیم

...
ادامه...

10 دلیل متداول عدم موفقیت استارتاپ ها
تازه های سماتوس

سامانه صورتجلسات

استفاده از یک سامانه نرم افزاری جهت درخواست و برگزاری جلسات به صورت کاملا کاربردی و مکانیزه...
ادامه...

سامانه صورتجلسات