راه اندازی اتوماسیون اداری پ...

با تلاش کادر فنی شرکت سماتوس، نرم افزار گردش مکاتبات اداری (اتوماسیون اداری) پیوند،به عنوان اولین نرم افزار بومی برروی سیستم عامل زمین نصب و راه اندازی گردید. سیس...

ادامه...

سامانه مدیریت بهره وری آب کشاورزی (سماک)

...
ادامه...

سامانه مدیریت بهره وری آب کشاورزی (سماک)