توسعه سامانه های رایانه ای سما توس

اخبار و مقالات سماتوس

6 کتابی که باید در علوم داده ب...

در حالی که افراد زیادی مایل به یادگیری علوم داده هستند ، درک این مسئله که از کجا شروع شود یک سوال  است. در حا...

ادامه...

6 کتابی که باید در علوم داده بخوانید
تازه های سماتوس

سامانه صورتجلسات

استفاده از یک سامانه نرم افزاری جهت درخواست و برگزاری جلسات به صورت کاملا کاربردی و مکانیزه...
ادامه...

سامانه صورتجلسات