شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس در نقشه
.شما می توانيد سماتوس را بر روی نقشه مشاهده نماييد

برای ارتباط مستقيم با سماتوس فيلدهای اطلاعاتی زير را پر نماييد.جهت ارتباط سريع تر و دقيق تر لطفا

شخص و يا حوزه ارتباط را به دقت پر نماييد.

دفتر مرکزی

مشهد، بلوارخیام، طبقه 8 ساختمان پست بانک

:فروش مشهد051-37178
پست الکترونيک
روابط عمومیinfo@samatoos.ir
استخدامinfo@samatoos.ir
شبکه های اجتماعی