برگزاری اولین جلسه هم اندیشی برش استانی طرح بیستون

در این جلسه مدیر عامل شرکت سماتوس، آقای دکتر محسن کامیار مجری استانی طرح، ضمن ارائه گزارش جامعی از اهداف مورد نظر و نیز داده های آمایش استانی به سوالات حاضرین نیز پاسخ های لازم را ارائه نمودند. در این نشست راهکار ارتباط شرکت ها با آقای دکتر کامیار مشخص گردید.

شایان ذکر است طرح مذکور به مدیریت سازمان نصر کشور طراحی شده است.