دومین روز در نمایشگاه الکامپ

شرکت سماتوس با حضور در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ، ظرفیت ها و نمونه های عملی از تحول دیجیتال مبتنی بر زیرساخت خط تولید نرم افزار پیوند را برای مراجعه کنندگان به نمایش گذاشت.این نمونه های واقعی تنوع بالایی از مشتریان مانند سازمانهای دولتی، صنایع تولیدی و شرکت های کوچک را در بر می گرفتند. در دومین روز نمایشگاه الکامپ میزبان آقای دکتر لایق مدیر عامل شرکت رانیر و ریاست هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی،آقای مهندس هاشمی مدیر هلدینگ گرین وب،آقای مهندس طباطبایی مدیرعامل شرکت دانش آوران،اعضای شهرداری سنگان و مسئول دفتر کل بیمه استان بودیم.