جلسه معرفی ظرفیت های صنعت فناوری اطلاعات استان برای مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی

 

در تاریخ بیستم بهمن ماه جلسه ای با هدف معرفی ظرفیت های صنعت فناوری اطلاعات استان برای مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی در مکان آن سازمان برگزار شد.

در این جلسه دکتر کامیار، مدیرعامل شرکت به بررسی طرح بیستون نظام صنفی و ظرفیت های ورود آستان قدس پرداختند.