5 مرحله چرخه زندگی استارتاپ ها

1- ایده

 استارتاپ  معمولاً با یک ایده شروع می شود ، که هیچ تضمینی برای موفقیت ندارد.

موانع شکست: بیشتر شرکتهای مرحله اولیه باید بر چالش پذیرش بازار غلبه کنند

تمرکز بر روی: در این مرحله از شروع ، تمرکز بر تطبیق فرصت تجاری با مهارت ها ، تجربه ها و احساسات است. تصمیم گیری درمورد ساختار مالکیت استارتاپ ، یافتن مشاوران حرفه ای و برنامه ریزی استارتاپ

منابع تأمین اعتبار: در اوایل چرخه زندگی استارتاپی که بازار و مشتری نداشته باشد ، سرمایه گذاری به پول نقد مالکان ، دوستان ، خانواده ، تأمین کنندگان ، مشتریان ، کمکهای دولتی و بانکها اعتماد خواهد کرد.

2- شروع

استارتاپ متولد شده و اکنون به صورت قانونی وجود دارد. خدمات یا محصولات در حال تولید هستند.

موانع شکست: اگر استارتاپ در مرحله شروع زندگی استارتاپ قرار دارد ، احتمالاً نیازهای پول و زمان بازاریابی را بیش از حد ارزیابی کرده اید.

تمرکز بر :راه اندازی نیاز به ایجاد پایگاه مشتری و حضور در بازار به همراه ردیابی و حفظ جریان پول دارد.

منابع تأمین اعتبار: مالک ، خانواده ، دوستان ، تأمین کنندگان ، بانک ها ، مشتریان و کمک های مالی.

3- پیشرفت

 در این مرحله مشتریان و درآمدها با بسیاری از فرصت ها و موضوعات جدید رو به افزایش هستند. مدیریت مؤثر و یک برنامه تجاری جدید لازم است

موانع شکست: بزرگترین چالش روبرو برای رشد ، رسیدگی به طیف گسترده ای از موضوعاتی است که برای زمان و هزینه ی بیشتر پیشنهاد می کنند.

 تمرکز بر روی : در این مرحله تمرکز بر روی فروش و افزایش مشتریان است. سیستم های حسابداری و مدیریت بهتر باید راه اندازی شوند. برای مقابله با هجوم شروع ، باید کارمندان جدید استخدام شوند.

منابع تأمین اعتبار: بانکها ، کمکهای مالی ، گزینه های لیزینگ ، سود و مشارکت.

4- توسعه

این چرخه زندگی با دوره جدید رشد به بازارهای جدید و کانال های توزیع مشخص می شود. این مرحله اغلب انتخاب مدیر استارتاپ برای به دست آوردن سهم بازار بزرگتر و یافتن کانال های جدید درآمد و سود است.

موانع شکست: حرکت به بازارهای جدید نیاز به برنامه ریزی و تحقیق در مورد مرحله اولیه یا شروع کار دارد. تمرکز باید بر روی تجارت باشد که تجربه و قابلیت های موجود شما را تکمیل کند.

تمرکز بر روی:  محصولات یا خدمات جدید را به بازارهای موجود اضافه کنید یا استارتاپ موجود را در بازارهای جدید و انواع مشتری گسترش دهید.

منابع تأمین اعتبار: سرمایه گذاری های مشترک ، مجوزها ، بانک ها ، سود ، بانک ها ، سرمایه گذاران و دولت و سرمایه گذاران و شرکای جدید.

5- تکامل

فروش سالانه و سود سالیانه باید پایدار باشد ، اما رقابت همچنان شدید است. سرانجام شروع به از بین رفتن و تصمیم گیری برای خروج یا گسترش شرکت می کند.

موانع شکست: راه اندازی در این مرحله با افت فروش ، سود و گردش پول منفی به چالش کشیده می شود. بزرگترین مسئله این است که چه مدت استارتاپ می تواند از جریان نقدی منفی حمایت کند.

تمرکز بر روی: جستجوی فرصت های جدید و سرمایه گذاری های نوپا. کاهش هزینه ها و یافتن راه هایی برای حفظ جریان نقدی برای مرحله بالغ است.

منابع تأمین اعتبار: تأمین کنندگان ، مالکان ، مشتریان و بانک ها.