مراسم روز مهندس

پنجم اسفندماه، زاد روز دانشمند ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی که به نام روز مهندس نامگذاری شده  بهانه ای شد تا همکاران شرکت ساعتی به دور از دغدغه کاری دور هم جمع شوند.

در این مراسم دکتر کامیار، مدیرعامل شرکت از تلاشهای همکاران تقدیر و تشکر به عمل آوردند.