استقرار اتوماسیون اداری پیوند در شرکت پی ریزان طوس

استقرار اتوماسیون اداری پیوند در شرکت پی ریزان طوس فعال در صنعت ساختمان و راه سازی ‌‌

این شرکت فعالیت های گوناگونی در بخش های مختلف از جمله شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کل کشور ، وزارت نفت و ...داشته است.‌‌‌

حجم بالای فایل های کاغذی، دوباره کاری های زیاد، سرعت پایین کارها و نبود ارتباط بین بخش های مختلف و هزاران دلیل دیگه باعث میشود که سازمانها و شرکت ها اقدام به راه اندازی اتوماسیون اداری کنند.‌

با مکانیزه شدن سیستم اداری در این شرکت سرعت و دقت در مکاتبات و گردش اطلاعات بالا رفته و در نتیجه بهره وری کارمندان بیشتر و اشتباهات و خطاهای انسانی کاهش پیدا کرده است.‌