دلایلی که نشان می دهد سازمان شما به BPMS نیاز دارد

امروزه با توجه به محیط رقابتی که در کسب و کارها وجود دارد سازمانها با چالش ها و فرصت های جدیدی روبرو میشوند که باید از آنها استفاده کنند تا از قافله تکنولوژی عقب نمانند.‌ یکی از فرصت های پیش روی سازمانها برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها استفاده بهینه از BPMS( نرم افزار مدیریت فرایندها) است.‌ 

اگر هنوز از BPMS  استفاده نمی کنید و در سازمانتان موارد زیر مشاهده می شود بهتر است فرایندهایتان را از حالت سنتی خارج کنید.

  • تبادل اطلاعات و انجام کارها در سازمانتان به کندی انجام میشود.
  • سیستم های سازمانتان یکپارچه نیستند.
  • فرایندهای کاغذی زیادی دارید.
  • نمی توانید مراحل کار و پروژه هایتان رو ببینید.
  • نمی توانید روند پیشرفت کارهای در حال انجام را ببینید.
  • نمی توانید از مراحل انجام کارهایتان به راحتی گزارش تهیه کنید.
  • ارتباط تان با بخشهای دیگر سخت است.