چرا مقاومت ها در برابر پیاده سازی اتوماسیون اداری زیاد است؟

چرا باید مقاومت ها در برابر سیستمی که افزایش راندمان و بهره وری سازمان و بهبود فرایندها را در پی دارد زیاد باشد؟

بیاید مساله را طور دیگر نگاه کنیم چون اتوماسیون اداری یک تغییر در سازمان محسوب می شوید دلایل مقاومت در برابر تغییرات سازمانی را پیدا کنیم تا برای این مورد هم پاسخی پیدا کرده باشیم.

 

دلایل مقاومت سازمانها در برابر تغییرات سازمانی

در عصر حاضر که سازمانها با محیط های پیچیده ومتغییر امروزی در ارتباطند، جهت حفظ بقا مجبورند با تغییرات محیطی سازگار شوند. و سازمانهایی موفق و کارآمدتر هستند که علاوه بر سازگاری با تغییرات بتوانند مقاومت های سازمانی را کنترلل و تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب به کار ببرند.

سازمانها از کارکنانی تشکیل شده که براساس ویژگی های فردی و ذاتی در برابر تغییرات مقاومت می کنند

1- عادت

انجام یک کار وقتی هر روز انجام شود برای انسان ساده تر و به مرور زمان کار خاصی ندارد و تبدیل به عادت می شود بنابراین تغییر در این عادت کار مشکلی است و باعث مقاومت می شود.

2- امنیت

تغییری که باعث شود کارکنان امنیت شغلی خود را در خطر ببیند مثلا باعث تعدیل نیرو شود منجر به مقاوت می شود.

3-عوامل اقتصادی

 فرد ترس از کم شدن درآمد خود را دارد مثلا آوردن دستگاه یا یسستمی که توانایی کار با آن را نداشته و درآمد او براساس کار با آن سنجیده می شود.

4-ترس از ابهام

پدیده تغییر باعث می شود عدم اطمینان و ابهام جایگزین چیزهای شناخته شده قبلی شود و این ترس از ابهام باعث مقاومت می شود.

5-آگاهی نداشتن

نداشتن آگاهی از مزایای تغییرات و اینکه دستاورد تغییر چه چیزی است باعث ایجاد مقاومت می شود.

مدیریت مقاومت در برابر تغییرات

1- داشتن شفافیت

2-آموزش مناسب و به موقع‌

3- بیان مزایای محصول

4- کمک به افراد جهت روبه‌رو شدن با تغییر، مدیریت بهره‌وری و ایجاد انگیزه

 

مزایای اتوماسیون اداری در سازمان

 • صرفه جویی در هزینه
 • افزایش بهره وری
 • ذخیره اطلاعات با امنیت بالا
 • توانایی پرسنل در گرفتن خروجی و عملکرد خود
 • کاهش میزان خطا در کارها
 • مدیریت بهتر منابع سازمان
 • بازیابی سریع داده ها و اطلاعات
 • دسترسی سریع به داده ها واطلاعات
 • حذف کاغذ بازی در سازمان
 • کاهش کارهای تکراری
 • دسترسی به اطلاعات در هر زمان و مکان