انعقاد قرارداد با کانون کارشناسان رسمی دادگستری

جلسه انعقادد قرارداد نرم افزارهای اتوماسیون اداری پیوند و سامانه آنک با کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با حضور آقای دکتر محسن کامیار مدیرعامل شرکت سماتوس و مهندس محمود دلپسند رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان دادگستری خراسان رضوی در تاریخ 24 شهریورماه 99  برگزار شد.