گارانچی! سرویس بازگشت پول چیلیوری

حالا چیلیوری نیز یک سرویس جدید در این زمینه اضافه کرده و آن پرداخت پول در ازای دیرکرد غذاست. نام این سرویس گارانچی! ( شما هم مثل من این اسم رو نمیوانید هضم کنید؟ ) است و بر این اساس مشترک در صورتی که غذابه موقع به دستش نرسد روی لینکی کلیک میکند که در ادامه هزینه پرداخت شده توسط مشترک را به حساب چیلیوری او – و نه البته حساب بانکی او - باز می‌گرداند.

طبیعتا این یک حرکت رو به جلو در زمینه ارسال خدمات بهتر به مشتریان است و این همان چیزی است که از سرویس‌های تحویل آنلاین انتظار می‌رود اما موضوع این است سرویس‌های تحویل غذا معمولا زمان بسیار زیادی را - به نسبت زمان معمول - به عنوان زمان تحویل غذا به مشتریان اعلام می کنند تا از شکایت مشتریان در امان بمانند و مشکلات تاخیر رستوران‌ها در تحویل غذا چندان به سیستم آنها خللی وارد نکند. به این ترتیب خدماتی مثل گارانچی زمانی برای مشتری ارزش پیدا می‌کند که زمان تحویل غذا به طور متعادل – و نه بسیار بیشتر از زمان مرسوم - محاسبه شده باشد.

البته چیلیوری مقرراتی هم برای این زمینه در نظر گرفته که خواندن آنها خالی از لطف نیست از جمله آنها این است که « سقف بازپرداخت در صورتی که غذا بعد از مدت مقرر به شما تحویل شده باشد حداکثر 40 تومان است» و این احتمالا به این معنی است که اگر خرید شما بیشتر از این بوده باشد انتظار بازپرداخت کامل آن را نداشته باشید. همچنین شما « باید تا 30 روز از مبلغ بازگشت داده شده به حساب چیلیوری‌تان استفاده کنید».

اگر شما مشتری چیلیوری یا سرویسهایی مشابه هستید به ما بگویید که آیا زمان ارسال غذا به نظر شما استاندارد است یا خیر. شما درمورد این نوع خدمات چه فکر می‌کنید؟