پخش زنده حرم رضوی

این نرم افزار به سفارش آستان مقدس رضوی تهیه و تولید گردید و قابلیت پخش زنده از صحن های حرم مطهر را داشته و جدول پخش برنامه های هر صحن در آن روز قابل مشاهده می باشد. همچنین کلیه اطلاعات نرم افزار از قبیل لیست کانال ها و جدول پخش و نواهای مختلف در خود نرم افزار قابل به روز رسانی است.

این نرم افزار قابلیت پخش زنده از صحن های حرم مطهر را داشته و کاربر با انتخاب هر صحن می تواند تصاویر زنده آن صحن را مشاهده نماید.  جدول پخش برنامه های هر صحن در آن روز نیز قابل مشاهده می باشد. همچنین کلیه اطلاعات نرم افزار از قبیل لیست کانال ها و جدول پخش و نواهای مختلف در خود نرم افزار قابل به روز رسانی است.

از جمله امکانات این نرم افزار به موارد زیر می توان اشاره نمود:

  • پخش زنده حرم
  • نمایش تاریخ روز
  • پخش نواهای مختلف
  • به روز رسانی
  • و ...

مهمترین امکانات ویژه این نرم افزار عبارتند از:

  • مشاهده تصویر روز و ذخیره آن در این نرم افزار
  • چند زبانه بودن نرم افزار
  • پخش ویدیو به صورت درون کار (بدون نیاز به برنامه خارجی)