آرشیو اسناد پیوند

اسناد سازمانی مجموعه فایل هایی هستند که عنوان هویت، سابقه و عملکرد سازمان محسوب می گردند و ملاک تصمیم گیری مدیران جهت بهبود کارایی سازمان می باشند. با گسترش مکاتبات سازمان ها و توسعه فناوری های دیجیتالی، مدیریت اسناد الکترونیکی امری بسیار ضروری و حیاتی می باشد. سند می تواند انواع مختلفی باشد. اسنادی که در سازمان الکترونیک پیوند قابل تولید هستند عبارتند از:

 • آلبوم تصاویر (تصاویر بافرمت های مختلف)
 • فایل (مانند فایلهای گزارشات ایجاد شده جهت تحویل به کارفرما، قراردادها و ...)
 • فرم (فرم های سازمانی پیوند)
 • سند متنی
 • نامه (نامه های موجود در سامانه گردش مکاتبات پیوند)
 • لینک وب
 • فایل صوتی
 • گزارش (گزارشات بدست آمده از سامانه گزارش ساز)

سیستم آرشیو اسناد پیوند به شما این توانایی را می دهد تا انواع سند را تولید و ذخیره نمایید و بر اساس سطح دسترسی با دیگر همکارنتان به اشتراک بگذارید. با بهره گیری از این سیستم حجم داده ذخیره شده در بانک اطلاعاتی به حداقل رسیده و همچنین امکان استفاده مجدد از گزارشات و فرم های از پیش آماده شده همکارانتان نیز برای شما امکان پذیر می گردد.

برخی از امکانات آرشیو اسناد پیوند عبارتست از:

 • امکان آرشیو انواع سندهای اطلاعاتی نظیر عکس، فایل صوتی و تصویری، فرم، نامه و ...
 • امکان تعریف انواع پوشه های بایگانی با سطح دسترسی مختلف
 • امکان تعریف پرونده های سازمانی که خود می تواند شامل انواع سندها باشد
 • امکان تعریف فیلدهای اطلاعاتی در پرونده های سازمانی
 • امکان ارجاع سند
 • امکان تفویض سند
 • امکان تعریف انواع مجوزها نظیر مشاهده، حذف، افزودن،  ارجاع، تفویض، جابجایی
 • تعریف سطوح دسترسی براساس فرد، واحد، دبیرخانه
 • جستجوی پیشرفته براساس انواع فیلدهای اطلاعاتی
 • و ...