ارائه api در اتوماسیون اداری پیوند

5/5 - (1 امتیاز)

بهترین راه و کم خطاترین روش برای انتقال اطلاعات از نرم افزارهای مختلف به یکدیگر استفاده از وب سرویس و aip مناسب می باشد.
شرکت سماتوس ضمن ارائه api مناسب با درخواست مشتری، امکان ارتباط وب سرویس های مختلف به نرم افزار را نیز برای مشتریان خود فراهم می نماید.

مثال هایی برای استفاده از api

نمونه یکی از فرآیندهایی که نیاز به دریافت اطلاعات از نرم افزار های دیگر دارد می توان فرآیند درخواست کالا از انبار را مثال زد. در این فرایند با فراخوانی موجودی از نرم افزار انبار، شما می توانید استعلام کالای مورد نظر را دریافت کرده و نوع درخواست خود را در صورت نیاز تغییر دهید. ( درصورت عدم موجودی کالا در انبار، می توانید فرآیند درخواست خرید کالا را ثبت نمایید.)

نمونه دیگر این نوع فرآیندها می توان گزارش کارکرد ماهیانه پرسنل را مثال زد. در اینجا ضمن ارائه گزارش ساعات مرخصی ،ماموریت و اضافه کار که در قالب فرآیند در bpms پیوند تولید شده است، گزارش کارکرد عادی هر فرد از دستگاه حضور غیاب را فراخوانی نماید و یا مانده مرخصی را نیز در فرآیند مرخصی نمایش دهد