نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) اتوماسیون پیوند

نرم افزار CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی بلند مدت در زمینه ارتباطات، بازاریابی، فروش و ارائه خدمات به مشتریان است. به علاوه این سیستم دائما خود را با شرایط موجود و تقاضاهای مشتریان سازگار می کند. CRM در تمامی سطوح خارجی عملیات سازمان دخالت می کند.

سیستم CRM فعال روی اتوماسیون پیوند با توجه به استانداردهای موجود طراحی و پیاده سازی گردیده است و می تواند به سادگی  ارتباط بین سازمان و مشتریان را با توجه به شرایط مختلف حفظ کند.

امکانات نرم افزار CRM اتوماسیون اداری پیوند

نرم افزار CRM پیوند

با سامانه CRM پیوند، ارتباط بین مشتری و سازمان را حفظ کنید

Call Now Button