سامانه مدیریت جلسات اتوماسیون پیوند

امروزه مدیریت و کنترل جلسات مدیران و افراد از اهمیت بالایی برخوردار است. جلسات به صورت درون سازمانی و برون سازمانی نیازمند مدیریت دقیق تر از نظر زمان نیروهای یک سازمان می باشد. برگزاری جلسات به موقع در یک سازمان سبب کنترل بهتر زمان، بهبود اشتراک نظرات و سرعت بخشیدن به ثبت و اقدام صورتجلسات می گردد.

سامانه مدیریت جلسات اتوماسیون پیوند یک سامانه مدیریتی هوشمند است که با اهمیت دادن به ارزش زمان، در عملکرد هر چه بهتر سازمان ها و ادارات به منظور انسجام و سازمان دهی بهتر جلسات و پیگیری مصوبات آن طراحی و پیاده سازی گردیده است.

 

امکانات سامانه مدیریت جلسات اتوماسیون اداری پیوند

سامانه جلسات پیوند

مدیریت صفر تا صد جلسات، با سامانه جلسات پیوند