نرم افزار مدیریت فرایند و BPMS پیوند

نرم افزار bpms پیوند متشکل از سه زیر سامانه فرم ساز، گردش فرم و گزارش ساز می باشد و برای الکترونیکی کردن فرآیندهای سازمانی طراحی شده است. نرم افزار فرم ساز پیوند به شما این امکان را می دهد که بتوانید انواع فرم های سازمانی را بدون حتی یک خط کدنویسی ایجاد نموده و در سازمان خود انتشار دهید. با استفاده از این سامانه کاربر قادر خواهد بود انواع فیلدهای اطلاعاتی که برای طراحی یک فرم نیاز می باشد، نظیر فیلد تاریخ، فیلد متنی، عکس امضا و … را تنها با استفاده از drag & drop موس، برروی محیط طراحی خود کشیده و فرم را طراحی نمایید. با بهره گیری از این سامانه می توانید فرایندهای مورد نظر خود را درقالب فرم های اطلاعاتی طراحی نمایید. سپس با تعریف انواع گردش برروی این فرم ها با استفاده از سامانه گردش فرم، می‌توانید آنها را در سازمان خود به گردش در آورده و با تولید انواع گزارشات پویا با بهره گیری از سامانه گزارش ساز، چرخه فرایند خود را تکمیل نمایید.

زیر سیستم های BPMS پیوند

نرم افزارهای سازمانی اتوماسیون اداری

فرایندهای سازمان خود را مکانیزه کنید

مهمترین مزایای BPMS و نرم افزار فرآیند ساز پیوند

اتوماسیون اداری پیوند

امکانات و قابلیت های نرم افزار فرم ساز پیوند

سامانه فرآیند ساز
Call Now Button