سیستم تیکتینگ پیوند

یکی از مسائلی که امروزه در سازمان ها اهمیت بسیاری دارد، موضوع مشتریان و پشتیبانی از محصولات و خدماتی است که سازمان ارائه داده است. یک سیستم پشتیبانی با کیفیت مانند نرم افزار CRM در بسیاری از موارد از کیفیت خود محصول ارائه شده مهم تر است. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی، روش های قدیمی پشتیبانی، کارایی گذشته را ندارد و برای استفاده از آن وقت و هزینه بسیاری باید صرف کرد. برای تسریع این امر و مدیریت درخواست مشتریان می توان از سامانه تحت وب پاسخگویی و پشتیبانی مشتریان پیوند استفاده کنید.

سیستم تیکتینگ پیوند

برنامه تیکتینگ یک سیستم رسیدگی به درخواست های مشتریان است. این سیستم درخواست مشتریان که از طریق فرم های پشتیبانی ارسال می گردد را جمع آوری کرده و در بانک اطلاعاتی ذخیره می کند و در اختیار کارشناسان سازمان قرار می دهد تا کارشناسی که بیشترین اطلاعات را در خصوص این موضوع و برنامه درخواست مشتریان دارد ، پاسخگوی مشتری باشد.

امکانات سیستم تیکتینگ پیوند

سیستم تیکتینگ

مدیریت درخواست مشتریان، با سیستم تیکتینگ پیوند

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *

Call Now Button