مشاوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار

امروزه یکی از دغدغه های سازمان ها، رهایی از جزیره ای بودن سیستم ها است. برای حل این مشکل راهکاری وجود دارد و آن استفاده از زیر ساخت bpms در سازمان است. با استفاده از زیر ساخت bpms می توان انواع فرآیندهای سازمانی شامل فرآیندهای پرسنلی (مرخصی، ماموریت، اضافه کارو ….)، کارگزینی و منابع انسانی (استخدام، درخواست نیرو، درخواست مساعده، درخواست وام، ارزشیابی عملکرد و ….)، اداری (درخواست کالا، خدمات، خرید و ….) تخصصی ( مدیریت پروژه، مدیریت ارتباط با مشتری، پشتیبانی، خدمات نصب و راه اندازی و ….) را پیاده سازی کرد.
اما چالشی که در این مسیر وجود دارد غیرشفاف بودن مسیرهای فرایند سازمانی و نیازمندی های اصلی سازمانهاست. معمولا فرآیندها در سازمان دارای گردش های غیر ضروری هستند یا برخی گردش ها و گزارشات به درستی شناسایی نشده و یا نادیده گرفته می شوند.

بهترین پیشنهاد جهت رفع این ابهامات استفاده از خدمات مشاوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار می باشد.

مشاورین و متخصصین ما در صنایع و حوزه های سازمانی به روش زیر به طراحی و مستند سازی فرآیندهای سازمانی می پردازند.

مشاوره خدمات کسب و کار
مشاوره مدیریت فرایندهای کسب و کار

مزیت های استفاده از خدمات مشاوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار

Call Now Button