سامانه آرشیو اسناد و نرم افزار بایگانی اتوماسیون پیوند

با توجه به افزایش روز افزون حجم اسناد کاغذی و مشکلات مختلف در زمینه نگهداری از اسناد و دسترسی به آن در یک سازمان، استفاده از سامانه های ثبت و نگهداری از اسناد (سامانه آرشیو اسناد) بسیار حیاتی است. در یک سازمان کنترل اسناد موجود و روش های ذخیره سازی اسناد و دسترسی متفاوت می باشد.

سامانه آرشیو اسناد فعال روی اتوماسیون پیوند با توجه به استانداردهای دلخواه هر سازمان قابل باز طراحی و منعطف با استاندارهای سازمان می باشد.

امکانات نرم افزار آرشیو اسناد اتوماسیون اداری پیوند

سامانه آرشیو اسناد

مدیریت حجم بالای اطلاعات، با سامانه آرشیو اسناد پیوند

مفهوم سند

مجموعه فایل هایی که به عنوان هویت، سابقه و عملکرد یک سازمان محسوب می گردد و ملاك تصمیم گیري مدیران سازمان جهت بهبود کارایی سازمان شما می باشد.

انواع سند:

آرشیو اسناد

مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

مدیریت اسناد به معناي نگهداري، نمایش، بازیابی و کارایی اطلاعات می باشد. امکانات اصلی در این سیستم را می توان نگهداري اطلاعات در یک ساختار طبقه بندي شده، نگهداري نسخ مختلف اسناد، گردش خودکار اسناد و در نهایت کنترل دسترسی به اطلاعات می باشد.

اين سيستم به شما اين امکان را مي دهد که انواع سند را توليد و ذخيره نماييد و براساس سطح دسترسي با ديگر همکارانتان به اشتراک بگذاريد. اين امکان به شما در به حداقل رساني حجم داده در بانک اطلاعاتی و همچين استفاده گزارشات و فرم هاي از پيش آماده شده براي همکارانتان نيز بهره مند شويد.

مجوزهای مختلف

شما می توانید از کلید مجوز ها براي هر پوشه یا بخشی از پوشه ها سطح دسترسی کارمندان سازمانتان به اسناد موجود در این سیستم را مشخص نمایید. این مجوز ها شامل موارد زیر می باشند:

  • مشاهده
  • افزودن
  • حذف
  • جابجایی
  • تفویض اختیار
  • ارجاع

که می توانید هر کدام از آنها را به افراد، گروههاي کاربري و یا واحدهاي سازمانی اختصاص دهید.

مجوزهای مختلف در سامانه آرشیو اسناد
Call Now Button