سامانه آرشیو اسناد اتوماسیون پیوند

با توجه به افزایش روز افزون حجم اسناد کاغذی و مشکلات مختلف در زمینه نگهداری از اسناد و دسترسی به آن در یک سازمان، استفاده از سامانه های ثبت و نگهداری از اسناد (سامانه آرشیو اسناد) بسیار حیاتی است. در یک سازمان کنترل اسناد موجود و روش های ذخیره سازی اسناد و دسترسی متفاوت می باشد

سامانه آرشیو اسناد فعال روی اتوماسیون پیوند با توجه به استانداردهای دلخواه هر سازمان قابل باز طراحی و منعطف با استاندارهای سازمان می باشد.

امکانات سامانه آرشیو اسناد اتوماسیون اداری پیوند

سامانه آرشیو اسناد

مدیریت حجم بالای اطلاعات، با سامانه آرشیو اسناد پیوند