نرم افزار ارجاع کار

5/5 - (1 امتیاز)

نرم افزار ارجاع کار پیوند مختص کانون کارشناسان رسمی دادگستری هر استان است.

این سامانه بعد از دریافت پرونده حقوقی از ارباب رجوع آن را براساس عدالت سازمانی به کارشناسان حقوقی ارجاع می دهد.

امکانات سامانه ارجاع کار

نرم افزار ارجاع کار