سامانه پرسنل اتوماسیون اداری پیوند

امروزه هر سازمانی به این نیاز دارد که بتواند اطلاعات مربوط به پرسنل خود را حفظ، نگهداری و به طور دقیق رصد و مدیریت نماید، تا در مدیریت عملکرد کارکنان و محاسبه حقوق و دستمزد و همچنین اطلاعات کارکنان نظارت دقیق داشته باشد.

سامانه پرسنلی اتوماسیون پیوند با توجه به آخرین متدهای محاسبات و روشهای مدیریتی کارکنان طراحی و پیاده سازی شده است و سازمان شما می تواند تمامی فرایندهای مورد نیاز خود را به طور دقیق با توجه به نیازهای سازمان، کاملا منعطف اجرا نماید.

امکانات سامانه پرسنلی اتوماسیون اداری پیوند

سامانه پرسنلی پیوند

با سامانه پرسنلی پیوند، اطلاعات پرسنل خود را مدیریت کنید

Call Now Button