اتوماسیون اداری پیوند

اتوماسیون اداری تحت وب پیوند یک سیستم جامع و یکپارچه جهت مکانیزه کردن فرایند های سازمان, گردش مکاتبات سازمانی، بایگانی و مدیریت اسناد سازمان می باشد. این سیستم مبتنی بر تکنولوژی متن باز LAMP  و مستقل از سکو است. سازمان الکترونیک پیوند شامل زیرسیستم های گردش مکاتبات , فرایند ساز (فرم ساز و گردش فرم),گزارش ساز و آرشیو اسناد می باشد.

ویژگی ها و قابلیت های اتوماسیون اداری

نرم افزارهای سازمانی اتوماسیون اداری

با اتوماسیون اداری تحت وب پیوند، همه جا دفتر کار شماست

مهمترین مزایای اتوماسیون اداری پیوند

اتوماسیون اداری پیوند

امکانات و قابلیت های اتوماسیون اداری