نسخه چند زبانه اتوماسیون اداری

به این نوشته امتیاز دهید

دو زبانه بودن اتوماسیون اداری پیوند یکی از ویژگی های این سیستم است که تمامی سازمان ها در صورت فعالسازی می توانند از آن استفاده نمایند.

در صورتی که مشتری تمایل داشته باشد زبان دیگری به نرم افزار اضافه گردد، یک فایل شامل کلیه کلیدواژه های نرم افزار جهت معادل سازی با زبان مورد سفارش مشتری در اختیار سازمان قرار می گیرد و پس از آن شرکت سماتوس نسبت به افزودن زبان جدید اقدام می نماید.
نکته قابل توجه در تجربه کاربری این است که در محیط عمومی کاربر (کارتابل) به جای استفاده از طبقه بندی قلم منو ها بر اساس بروکراسی های اداری داخلی، مطابق با محیط های نامه نگاری بین المللی (مانند محیط های gmail  و email) تفکیک انجام گرفته است. به عنوان مثال شما در کارتابل کاربری خود ایجاد نامه / نامه های ارسال شده / نامه های حذف شده / پیش نویس ها و …. را دارید.