زیر سیستم چند سازمانی اتوماسیون اداری

3/5 - (2 امتیاز)

بسیاری از مجموعه ها شامل چند زیر مجموعه می باشد یا یک هلدینگ(چند سازمانی) که شامل چند مجموعه مستقل است و نیاز دارند که با یکدیگر گردش و پیکیری مکاتبات اداری داشته باشندو لازم است که اتوماسیون اداری قابلیت چندسازمانی را داشته باشد .

سازمان ها می توانند یک لایسنس از نرم افزار اتوماسیون اداری پیوند را خریداری کنند و روی آن چارت های سازمانی و دبیرخانه های مستقل از یکدیگر تعریف نمایند.

قابلیت‌های زیرسیستم چندسازمانی پیوند

زیر سیستم چند سازمانی اتوماسیون اداری

این زیرسیستم همراه با اتوماسیون اداری ارائه می شود .برای درخواست دمو فرم زیر را پر کنید .