اولین روز در نمایشگاه الکامپ

نمایشگاه الکامپ بود و ما آماده بودیم که محصولات و دستاوردهامون رو در معرض دید و داوری مشتریان و استفاده کننده ها قرار دهیم.در اولین روز موفق شدیم و خستگی از تن خانواده سماتوس بیرون رفت

اولین روز نمایشگاه الکامپ میزبان آقای دکتر هاشمی معاون وزیر فناوری اطلاعات، آقای مهندس رحیمی مدیر راهبردی مرکز افنا، آقای دکتر لایق ریاست نظام صنفی استان و آقای مهندس امیری پور مدیرعامل شرکت ایلیا بودیم.

در این بازدیدها و در فضایی گرم و صمیمی آقای مهندس مقدس زاده مدیر اداری و بازرگانی و آقای دکتر محسن کامیار مدیر عامل شرکت توضیحاتی درباره پروژه های شرکت بیان نمودند