سومین روز نمایشگاه الکامپ

ما با حضور در نمایشگاه الکامپ علاوه بر برقراری ارتباط نزدیکتر از همیشه با مشتریان و بازدیدکنندگان خود،توانستیم محصولات خود بر پایه تکنولوژی های برتر را به مدیران کسب و کار و علاقه مندان در این حوزه معرفی نماییم