بازدید مدیر اجرایی تپسی مشهد از شرکت سماتوس

در تاریخ شانزدهم بهمن ماه مدیر اجرایی تپسی مشهد از شرکت سماتوس بازدید نمودند و نشستی گرم و صمیمی با دکتر کامیار، مدیرعامل شرکت داشتند.