BPMS چگونه باعث افزایش بهره وری سازمان می شود؟

گارتنر  و  فارستر براساس تجربیات از مشتریان خود گفته اند شرکت هایی که از BPM استفاده می کنند به طور میانگین 15 تا 30 درصد بازده داخلی بهتری را تجربه می کنند.

مهمترین مزیت BPM برای یک شرکت ، بهبود مستمر فرآیندها است که سازمان ها را قادر می سازد تا کارآمدتر ، محرمانه تر و توانایی تغییر بیشتری داشته باشند.

شرکتهایی که نتوانند با تغییرات محیط اقتصادی سازگار شوند ، در معرض خطر جدی  نابودی قرار دارند . بنابراین شرط اصلی برای کسانی که می خواهند بیشترین توسعه و افزایش بهره وری برای یک شرکت داشته باشند، نوآوری، انعطاف پذیری و ادغام فن آوری می باشد.

برای دانستن چگونگی افزایش بهره وری در کسب و کار و رشد پایدار ، لازم است فن آوری هایی را شناسایی کنید که حداکثر افزایش بهره وری تولید را فراهم کرده و چگونگی ادغام آنها در تجارت خود را برای افزایش اثربخشی زیرساخت های موجود بدانید.

BPM بر دستیابی به اهداف سازمانها ، اعم از بزرگ یا کوچک ، از طریق پیشرفت ها ، روش های مدیریت و کنترل ، تکنیک ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل ، مدل سازی ، انتشار ، بهینه سازی و کنترل فرآیندهای مربوط به منابع انسانی ، برنامه ها ، اسناد و سایر منابع اطلاعات تمرکز دارد.

شرکت ها با سرمایه گذاری در ابزارهای جدید ، دستاوردهای قابل توجهی در بهره وری کسب می کنند. شرکت هایی که سیستم های BPM را برای ساختار دهی فرآیندهای خود اتخاذ می کنند و به نتایج امیدوار کننده ای دست پیدا می کنند که به هزینه های پایین تر و افزایش بهره وری تبدیل می شوند.

مدیریت فرایندهای تجاری (BPM) به سازمانها کمک می کند تا فرایندها و فناوری را با اهداف تجاری خود تراز کنند. این امر نقش مهمی دارد زیرا هدف آن از بین بردن ابهام و کمک به شرکتها برای پیشبرد استراتژی تجاری خود است.

با این حال ، چگونه یک ابزار مناسب BPM می تواند به شرکت ها در افزایش بهره وری کمک کند؟

با استفاده از منابع کارآمد:

به طور شگفت آور ، حتی در شرکت های نسبتاً بزرگ و موفق گاهی اوقات تعریف نقش ها و فرآیندهای کلیدی به خوبی مستند نشده و یا به طور مداوم در حال تحول است. فقدان ساختار زمانی می تواند پرهزینه ، ناکارآمد باشد که یک سازمان نیاز داشته باشد چالش های رقابتی جدید را برآورده سازد یا به هر نوع چابکی در مورد تحولات بازار پاسخ دهد. BPM یک محیط ساختاری و در عین حال انعطاف پذیر را برای ثبت نقش ها و فرآیندها ، طراحی مجدد آنها برای بهترین کارآیی و اطمینان از تراز استراتژیک آنها ارائه می دهد. این امکان را برای شما فراهم می کند که نحوه استقرار ، نظارت و اندازه گیری منابع موجود در سازمان خود را تعیین کنید. راه حل مناسب BPM به بهبود بهره وری و بهره وری و کاهش هزینه کمک می کند.

با گسترش شفافیت فرآیند:

برای سازمان بسیار مهم است که چگونه در دستیابی به اهداف خود موفق باشد. نقطه شروع این سفر ، داشتن دید کاملی از فرآیندهای تجاری است. شفافیت در آنچه اتفاق می افتد ، چرا اتفاق می افتد ، چگونه و چه کسی (منابع) باعث می شود که این اتفاق بیفتد ، چه موانعی ایجاد می شود و چگونگی کاهش آنها بسیار مهم است. برای دستیابی به نتایج بهینه با کمترین هزینه و دستیابی به حداکثر بهره وری ، می توان از ابزار BPM استفاده کرد.

با ایجاد همکاری بهتر:

یک ابزار BPM نه تنها یک چارچوب مؤثر را برای تقویت مشارکت ذینفعان مشاغل فراهم می کند ، زیرا آنها در بیان استراتژی و چشم انداز همکاری می کنند ، بلکه به عنوان مرجع متمرکز برای مستند سازی یکسان عمل می کند. این تغییر فرهنگ سازمانی را تقویت می کند تا بتواند ارتباطات و همکاری را در گروه ها و مکانهای تجاری تقویت کند. یک ابزار موثر BPM ، مدیریت فرایند را با مدیریت وظیفه ترکیب می کند و از گزارش های زمان واقعی برای تیم ها برای همکاری موثر استفاده می کند.

 

با سامانه فرایندساز پیوند بیشتر آشنا شوید