چرا مقاومت ها در برابر پیاده سازی اتوماسیون اداری زیاد است؟

چرا مقاومت ها در برابر پیاده سازی اتوماسیون اداری زیاد است؟
5/5 - (1 امتیاز)

چرا باید مقاومت ها در برابر سیستمی که افزایش راندمان و بهره وری سازمان و بهبود فرایندها را در پی دارد زیاد باشد؟

بیاید مساله را طور دیگر نگاه کنیم چون اتوماسیون اداری یک تغییر در سازمان محسوب می شوید دلایل مقاومت در برابر تغییرات سازمانی را پیدا کنیم تا برای این مورد هم پاسخی پیدا کرده باشیم.

 اندازه و پیچیدگی سازمان شما مهم نیست ، پیاده سازی ERP دشوار است. حتی با وجود ادعای بسیاری از مدیران که کارمندان سازمان آنها “آماده تغییر هستند” ، استقرار سیستم های سازمانی همیشه در سراسر سازمان مقاومت در برابر تغییر ایجاد می کنند.

مقاومت در برابر اتوماسیون اداری

در عصر حاضر که سازمانها با محیط های پیچیده ومتغییر امروزی در ارتباطند، جهت حفظ بقا مجبورند با تغییرات محیطی سازگار شوند. و سازمانهایی موفق و کارآمدتر هستند که علاوه بر سازگاری با تغییرات بتوانند مقاومت های سازمانی را کنترل و تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب به کار ببرند.

سازمانها از کارکنانی تشکیل شده که براساس ویژگی های فردی و ذاتی در برابر تغییرات مقاومت می کنند. در اینجا برخی از دلایل مقاومت افراد و سازمانها در برابر تغییرات بیان شده است

ترس از از دست دادن شغل

در این تردیدی وجود ندارد که اتوماسیون باعث تغییر اقتصادی می شود ، اما نیازی نیست که به تمام اتوماسیون به عنوان دشمن امنیت شغلی نگاه کنیم

ترس از از دست دادن شغل خود ریشه مقاومت بسیاری از کارکنان در برابر سیستم های ERP جدید و فرآیندهای تجاری است. در بسیاری از موارد ، ترس بی اساس است ، اما ادراک رفتار را هدایت می کند. اطمینان خاطر ساده از اینکه مشاغل کارمندان در معرض خطر نیست ، تمام کاری است که برای سرکوب این مقاومت لازم است.

ترس افراد از کم شدن ارزش آنها

حتی اگر کارمندان از از دست دادن شغل خود نترسند ، ممکن است ترس داشته باشند که دیگر ارزش زیادی برای آن سازمان ندارند. کسی که نیمی از وقت خود را برای جمع آوری داده ها و جمع آوری صفحات گسترده برای تجزیه و تحلیل صرف می کند ، اگر دیگر نیازی به آن نقش نباشد ، بدون شک احساس خطر می کند. یک طرح موثر مدیریت تغییر سازمانی برای رفع این نگرانی ها و کمک به کارمندان برای درک این نکته مهم است که اگرچه ممکن است نقش آنها تغییر کند ، اما ارزش آنها برای شرکت کاهش نمی یابد.

ترس از کنترل نکردن فرایندها و رویه های تجاری

کارمندان غالباً به داشتن برخی فرایندهای تجاری و تنها کسی که می تواند آن وظایف را انجام دهد ، افتخار می کنند. اگر یک سیستم ERP جدید از اتکا به فرایندهای یک کارمند کاسته شود ، آنها در برابر تغییر مقاومت می کنند.

عادت در انجام کارها

انجام یک کار وقتی هر روز انجام شود برای انسان ساده تر و به مرور زمان کار خاصی ندارد و تبدیل به عادت می شود بنابراین تغییر در این عادت کار مشکلی است و باعث مقاومت می شود.

ترس از ابهام

پدیده تغییر باعث می شود عدم اطمینان و ابهام جایگزین چیزهای شناخته شده قبلی شود و این ترس از ابهام باعث مقاومت می شود.

نداشتن آگاهی لازم

نداشتن آگاهی از مزایای تغییرات و اینکه دستاورد تغییر چه چیزی است باعث ایجاد مقاومت می شود.

مدیریت مقاومت در برابر سیستم های جدید

چگونه این مقاومت ها را مدیریت کنیم؟

مزایای اتوماسیون اداری در سازمان

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *

Call Now Button